ECjobsonline 搵工易
關閉
   
刊登日期: 2024-01-19

株式会社有限公司

株式会社有限公司

「牛角」、「牛角Buffet」、「牛角次男坊」、「溫野菜」、「牛涮鍋」、「好呷台灣火鍋」及「The Matcha Tokyo」舉行社員招聘日: 

*歡迎大家加入我地嘅團隊,更可以係以下日子進行即場面試!

新分店 : 牛角 (沙田第一城) - 侍應 / 廚務員 ( 兼職 )

新分店 : 牛角 (沙田第一城)
-2 月即將開幕-

新分店現招聘下列以下職位:
全職月薪 : 侍應生 / 廚務員 / 助理客戶服務主任 / 洗碗
兼職時薪 : 侍應生 / 廚務員


*歡迎學生/家庭主婦/對餐飲業有興趣人士加入我地團隊!

----------------------------------------------------------------------------------------

全職月薪 :

我地有良好晉升機會同完善在職培訓,歡迎有意於飲食行業發展既「您」。
 • 各級主任 ( 樓面 / 廚房 ) ($19,200-$24,800)
 • *侍應 / 廚務員 ($18,200-$20,000) - 機械助力會幫手執枱
 • *助理客戶服務主任 ($19,200-$21,300)
 • 潔淨員 ($19,200-$21,300) – 設有洗碗機
*資歷較深者將被考慮聘任為「主任」或以上之職位。

兼職時薪 :
我地彈性上班時間,歡迎家庭主婦或學生既「您」。
 • 侍應 / 廚務員 / 助理店舖客戶服務主任 (時薪 $60-$85)
工作時間:
 • 全職月薪:
  每週工作5-6天,每天平均工作9小時,輪班輪休
   
 • 兼職時薪:
  每週工作3-4天,每天平均工作6-9小時,輪班輪休
 • 侍應:11:00-23:00 / 18:00-23:30
  廚務員:11:00-23:00 / 18:00-23:30
  助理店舖客戶服務主任:11:30-22:00

員工福利:
全職月薪:
獎金及津貼

季度獎金、加班津貼、跨區交通津貼、新人獎金$5500、推薦人獎金$3000、客人小費、新春賞金、膳食津貼/免費福食、安全鞋津貼、醫療津貼、牙科保健津貼

其他福利
每月可享6天休息日、入職年假12天、5天全薪男士侍產假、生日假、義工假、恩恤假、婚假10天、考試假3天、子女假日、集團折扣優惠、家屬折扣優惠、員工學習資助計劃、員工子女大專助學金計劃、醫療福利、員工活動、生日/新婚/生育賀禮、海外研修課程、完善在職培訓、良好晉升機會

兼職福利:
 • 特別更津貼、員工膳食、集團折扣優惠、集團禮品優惠、員工活動

如有興趣加入我地既團隊成為一份子或想知道更多詳情

可以 WhatsApp : 5195 1706 或於辦公時間內 致電 3962 1190 查詢 !

我地等「您」吖


申請者提供之資料絕對保密及只用作招聘及遴選用途。
 

 會員申請

 非會員申請

查看公司其他空缺