【ECjobsonline粉絲賞】送500張香港戶外用品及運動博覽2021入場券

又有飛送喇!首屆「香港戶外用品及運動博覽2021」將於11月5-7日於會展舉行,鐘意行山、戶外運動、健康人生、露營等嘅朋友仔不容錯過,現場除咗有唔同類型嘅運動裝備同戶外用品之外,仲有大把主題區等你玩

現場更設有主題區,包括「運動體驗」、「專業教學」、「運動科技」、「運動醫學」、「戶外學院」、「專家分享」、「家遊熱點」、「戶外攝影」等,博覽會由學習至體驗,並寓娛樂及購物於一身

如果想同朋友去玩,就記得參加我哋嘅【快閃】送門票遊戲,即有機會拎走「香港戶外用品及運動博覽」入場券2張,名額有成250位!門票先到先得,送完即止!
 
條款及細則: 
 
 •  • ECjobsonline送您《香港戶外用品及運動博覽2021》入場券活動舉行日期為2021年10月29日至2021年11月2日下午23:59時正。時間以ECjobsonline之伺服器接收時間為準,必須讚好ECjobsonline facebook專頁及完成指定步驟,即自動參加是次推廣活動。
 •  ‌• 參加者必須為年滿18歲或以上之香港居民,並持有香港居民身份證。
 • ‌ • 首250位完成以上3個步驟的參加者有機會獲取《香港戶外用品及運動博覽2021》入場券(最多2張)。
 • ‌ • 送出之電子換領券可換領2021年11月5至2021月11月7日其中一天的入場券。
 • ‌ • 每人(以Facebook戶口計算)只限參加一次,重覆分享亦只當參加一次論。
 •  • 參加者資料如有不實或不齊全,得獎資格將被取消。
 •  • 參加者同意及接受將其提供的所有資料作分析、其他ECjobsonline及其母公司旗下的推廣活動包括推廣訊息、好工提示及其他資訊。詳情請參閱ECjobsonline網上的私隱政策。
 •  • 參加者一經確認參加活動,恕不能取消參加活動。
 •  • 每位得獎者只獲一次得獎機會及最多只可獲入場券1張。
 •  • 獎品不可兌換現金。
 •  • 入場券如有任何問題,本公司概不負責。
 •  • 請閣下留意所填寫之電郵地址是否有效及正確無誤,如得獎者因收不到有關得獎電郵的通知而導致未能於換領獎品期間換取獎品,ECjobsonline.com概不負責。
 •  • 如需直接郵寄至參加者所提供之本港郵寄地址,一旦資料錯誤、遺失或郵寄失誤,恕不補發。
 •  • 凡留言含不雅字眼、粗言穢語、誹謗、不實的報導、違法等不恰當的內容,ECjobsonline有權刪除留言及取消參賽者資格而無需另行通知。
 •  • 參加者參加是次活動,將被視作同意遵守以上之細則及條款。對於參加細則及條款、參加過程、活動結果及其他與活動有關事務存有任何爭議時,‌ECjobsonline及展會管理機構廠商會展覽服務有限公司保留最終裁決之權利而無需預先通知。
 •  • 如有任何查詢,請聯絡marketing@ecjobsonline.com