【ECjobsonline粉絲賞】免費送電腦通訊節2021門券
 
【ECjobsonline粉絲賞】送500張電腦通訊節2021門券

一年一度的「香港電腦通訊節」將於8月20至23日假灣仔會展舉行,今年嘅主題係「科技.連繫.生活」,當然少不了年度最大型本地電競盛事 。除此之外,會場亦設有不同的互動體驗區!而使用電子消費滿 $500 的用戶,於當日 3 點換領價值 $50 之超市禮券,每日送出 20 份!

如果想攞免費門票同朋友去掃平貨,就要參加我哋嘅【快閃Giveaway】送門票遊戲,手快有手慢冇!門票先到先得,送完即止!

只要做足以下步驟,就有機會拎走《電腦通訊節》換票券4張,一共500張!門票先到先得,送完即止!
  1. 讚好ECjobsonline.com 搵工易專頁 (https://www.facebook.com/ECjobsonline/)
  2. Like and Share 此Post 並tag 3位朋友
  3. 最後填寫個人資料
 
 
條款及細則: 
• ECjobsonline送您《電腦通訊節2021》門券活動舉行日期為20201年8月14日至2021年8月16日下午23:59時正。時間以ECjobsonline之伺服器接收時間為準,必須讚好ECjobsonline facebook專頁及完成指定步驟,即自動參加是次推廣活動。
‌• 參加者必須為年滿18歲或以上之香港居民,並持有香港居民身份證。
‌• 首125位完成以上3個步驟的參加者即有機會獲取《電腦通訊節2021》換票券4張。
‌• 送出的換領券只可換領8月20至23日其中一天之入場券。
‌• 每人(以Facebook戶口計算)只限參加一次,重覆分享亦只當參加一次論。
• 參加者資料如有不實或不齊全,得獎資格將被取消。
• 參加者同意及接受將其提供的所有資料作分析、其他ECjobsonline及其母公司旗下的推廣活動包括推廣訊息、好工提示及其他資訊。詳情請參閱ECjobsonline網上的私隱政策。
• 參加者一經確認參加活動,恕不能取消參加活動。
• 每位得獎者只獲一次得獎機會及最多只可獲換票券4張。
• 獎品不可兌換現金。
• 換票券如有任何問題,本公司概不負責。
• 請閣下留意所填寫之電郵地址是否有效及正確無誤,如得獎者因收不到有關得獎電郵的通知而導致未能於換領獎品期間換取獎品,ECjobsonline.com概不負責。
• 如需直接郵寄至參加者所提供之本港郵寄地址,一旦資料錯誤、遺失或郵寄失誤,恕不補發。
• 凡留言含不雅字眼、粗言穢語、誹謗、不實的報導、違法等不恰當的內容,ECjobsonline有權刪除留言及取消參賽者資格而無需另行通知。
• 參加者參加是次活動,將被視作同意遵守以上之細則及條款。對於參加細則及條款、參加過程、活動結果及其他與活動有關事務存有任何爭議時,‌ECjobsonline保留最終裁決之權利而無需預先通知。
• 如有任何查詢,請聯絡marketing@ecjobsonline.com