【ECjobsonline粉絲賞】送第56屆工展會嘉賓券及精美禮品

第56工展會經已開鑼,由12月9日起至2023年1月1日一連24日於維園舉行。場內將設10個主題展區,合共有超過860個戶外攤位讓市民入場「掃貨」  。今屆除有香港名牌及糧油麵食等多個主題展區外,亦首次新增「香港玩具時代」展區,活動得到香港玩具商會支持,場中將展出不同年代的香港懷舊玩具,及設有互動遊戲區!

如果想同朋友去食、玩、買,就記得參加我哋嘅【快閃】送嘉賓券遊戲,即有機會拎走「第56屆工展會」嘉賓券2張,答得最有心思的一位更可獲得價值$3,980嘅特別大獎 - Hyundai 納米離子過濾器(紅色)(AP500),名額1名,嘉賓券亦先到先得,送完即止!

第56屆工展會
日期:2022年12月9日至2023年1月1日(共24天)
「網上工展會」則由 2022年12月1日至2023年1月9日舉行(共40天)
地點:銅鑼灣維多利亞公園
開放時間:上午11時至晚上8時
(每天展會結束前30 分鐘及最後一天結束前1小時停入場)

 
 
條款及細則: 
   
 • ECjobsonline送您《第56屆工展會》嘉賓券活動舉行日期為2022年12月16日至2022年12月20日下午23:59時正。時間以ECjobsonline之伺服器接收時間為準,必須讚好ECjobsonline facebook專頁及完成指定步驟,即自動參加是次推廣活動。
 ‌• 參加者必須為年滿18歲或以上之香港居民,並持有香港居民身份證。
‌ • 完成指定步驟的參加者有機會獲取《第55屆工展會》嘉賓券2張。
‌ • 可換領第56屆工展會嘉賓券於2022年12月9日至2023年1月1日期間憑嘉賓券入場。
‌ • 每人(以Facebook戶口計算)只限參加一次,重覆分享亦只當參加一次論。
 • 參加者資料如有不實或不齊全,得獎資格將被取消。
 • 參加者同意及接受將其提供的所有資料作分析、其他ECjobsonline及其母公司旗下的推廣活動包括推廣訊息、好工提示及其他資訊。詳情請參閱ECjobsonline網上的私隱政策。
 • 參加者一經確認參加活動,恕不能取消參加活動。
 • 每位得獎者只獲一次得獎機會及最多只可獲嘉賓券2張。
 • 獎品不可兌換現金。
 • 送贈的嘉賓券並不附送《消費指南》。
 • 嘉賓券如有任何問題,本公司概不負責。
 • 請閣下留意所填寫之電郵地址是否有效及正確無誤,如得獎者因收不到有關得獎電郵的通知而導致未能於換領獎品期間換取獎品,ECjobsonline.com概不負責。
 • 如需直接郵寄至參加者所提供之本港郵寄地址,一旦資料錯誤、遺失或郵寄失誤,恕不補發。
 • 凡留言含不雅字眼、粗言穢語、誹謗、不實的報導、違法等不恰當的內容,ECjobsonline有權刪除留言及取消參賽者資格而無需另行通知。
 • 參加者參加是次活動,將被視作同意遵守以上之細則及條款。對於參加細則及條款、參加過程、活動結果及其他與活動有關事務存有任何爭議時,‌ECjobsonline及展會管理機構廠商會展覽服務有限公司保留最終裁決之權利而無需預先通知。
 • 如有任何查詢,請聯絡marketing@ecjobsonline.com