【ECjobsonline粉絲賞】免費送第54屆工展會入場券

工展會又嚟啦!今年場內有超過700個戶外攤位,匯集本地中外的家電及食品品牌,當然有最受關注、低至1折的家電及美食優惠,各位想掃平貨就唔千祈唔好錯過喇!展會期間仲有一連串精彩節目及豐富抽獎,今年更首推慈善拍賣會,所有產品以一折起拍,做善事同時可以買到筍貨,記得支持啦!

如果想攞免費門票同朋友去掃平貨,就要參加我哋嘅【快閃】送門票遊戲,就有機會拎走「第54屆工展會」門票換領券2張!手快有手慢冇!

名額有成100位!門票先到先得,送完即止!

 
 
條款及細則: 
   
• ECjobsonline送您《第54屆工展會》入場券活動舉行日期為2019年12月4日至2019年12月8日下午23:59時正。時間以ECjobsonline之伺服器接收時間為準,必須讚好ECjobsonline facebook專頁及完成指定步驟,即自動參加是次推廣活動。
‌• 參加者必須為年滿18歲或以上之香港居民,並持有香港居民身份證。
‌• 首100位完成以上3個步驟的參加者有機會獲取《第54屆工展會》入場券2張。
‌• 送出之電子換領券可換領2019年12月10至2019月12月31日其中一天的入場券。
‌• 每人(以Facebook戶口計算)只限參加一次,重覆分享亦只當參加一次論。
• 參加者資料如有不實或不齊全,得獎資格將被取消。
• 參加者同意及接受將其提供的所有資料作分析、其他ECjobsonline及其母公司旗下的推廣活動包括推廣訊息、好工提示及其他資訊。詳情請參閱ECjobsonline網上的私隱政策。
• 參加者一經確認參加活動,恕不能取消參加活動。
• 每位得獎者只獲一次得獎機會及最多只可獲入場券1張。
• 獎品不可兌換現金。
• 入場券如有任何問題,本公司概不負責。
• 請閣下留意所填寫之電郵地址是否有效及正確無誤,如得獎者因收不到有關得獎電郵的通知而導致未能於換領獎品期間換取獎品,ECjobsonline.com概不負責。
• 如需直接郵寄至參加者所提供之本港郵寄地址,一旦資料錯誤、遺失或郵寄失誤,恕不補發。
• 凡留言含不雅字眼、粗言穢語、誹謗、不實的報導、違法等不恰當的內容,ECjobsonline有權刪除留言及取消參賽者資格而無需另行通知。
• 參加者參加是次活動,將被視作同意遵守以上之細則及條款。對於參加細則及條款、參加過程、活動結果及其他與活動有關事務存有任何爭議時,‌ECjobsonline及展會管理機構廠商會展覽服務有限公司保留最終裁決之權利而無需預先通知。
• 如有任何查詢,請聯絡marketing@ecjobsonline.com